Pozemkové spoločenstvo "ŽABICA" so sídlom v Brusníku